Helal ve Tayyib Expo-Festivaline Davetlisiniz...

GİMDES Helal ve Tayyib Expo-Festivalinde Neler Var?

1-4 KASIM GÜNLERİNDE HELAL VE TAYYİB LOKMAYI HALKIMIZLA BULUŞTURUYORUZ

Bu festivalimizde Helal ve Tayyib hayatımızın her unsurunu bulacaksınız. 4 gün sürecek festivalimizin 4 gününü de dolu dolu yaşamak isteyeceksiniz. Helal ve Tayyib sertifikalı firmalarımızı ve Helal ve Tayyib sertifikalı ürünlerini yakından görüp bol bol tadacaksınız.

Festival Boyunca Gerçekleşecek Etkinlikler:  

  • Mehteran Takımı
  • Hacıvat-Karagöz
  • Meddah Derlemeleri
  • Kılıç-Kalkan Ekibi
  • İlahi Dinletileri
  • Tanıtım Videoları
  • Mevlevi Sema Gösterileri
  • Helal Dede Masalları
  • Ve daha bir çoğu...

 

 

Karagöz-Hacivat

Karagöz ve Hacivat Türk tarihinde ve Türk kültüründe önemli yere sahip karakterlerdir. Bu karakterlerin gerçek mi hayali mi olduğu bilinmemektedir fakat hikayeleri hala anlatılmaktadır. Hacivat ve Karagöz gölge oyunları da yapılmaktadır. Yani önemli bir sanat dalını oluşturmaktadırlar. Gölge oyunlarında karakterleri temsil eden figürler ve ışık perdenin arkasında bulunur, oynatıcı figürlere ses ve hareket vererek perdenin öteki tarafındakilere bir şölen sunar.

Devamı..

Mehteran Takımı

Mehter, dostluk, sevgi ve sohbet ocağıdır eski dönemlerde. Farsça Mıhter kelimesi, Osmanlıcada Ulu-büyük anlamına gelen bir kelimeden alınmış en son hali ile ”Mehter” olarak kalmıştır. Mehter, dünyanın ilk ve en eski ordu bandosu ünvanını taşımaktadır. Dünyanın en eski bandosuna ilk olarak Orhun Kitabelerinde rastlanmıştır.

Devamı..

Mevlevi Sema Gösterimi

Mevlevîlik deyince ilk akla gelen sema, lügatte işitmek mânâsındadır. Terim olarak, mûsikî nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçip dönmektir. Sema, sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Yaratıcı’ya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip “İnsan- ı Kâmil” e doğru yönelişini ifade eder.  Sema edenlere “Semazen” denilmiştir. Mevlevilikte dönmek tabiri yoktur. Mevleviler Sema eder. 

Devamı..

Hat Köşesi

Güzel yazı yazma sanatıdır. Çizgi ya da bir satır yazı anlamına gelen hat sözcüğü, Arap harfleriyle yazılmış güzel el yazısı anlamında kullanılmaktadır. Bu sanat belli kurallar ve ölçüler içerisinde yapılır ve bu sanatla uğraşanlara “hattat” denir. Harflerle yapılan soyut bir anlatım olan bu sanat farklı kültürlerde kaligrafi olarak da bilinir.

Devamı..

Ebru Köşesi

Suda çözülen kıvamlaştırıcı kitre ve suda çözülmeyen toprak boyalarla gerçekleşen, benzersiz bir süsleme sanatıdır. Ebru teknedeki kitreli suyun üzerine toprak boyalar serpilerek desen oluşturulmasıdır. Roma’da 1646 yılında “Türk kağıdı” adıyla yapılan ilk neşriyattan beri ebruculuk üzerine pek çok eser yazılmıştır. Günümüzde pek çok alanda kullanılan ebru sanatında yeni ve farklı desenler de oluşturulmaktadır.

Devamı...

Helal Dede Masalları

GİMDES tarafından çıkarılan "Helal Yaşam Rehberi" dergisinin 5 seriden oluşan ekidir. Helal Dede Masal Serisi, çocuklarımızın Helal ve Tayyib yaşam hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Masal Serimizin kahramanları Helal Dede, Şifa Nene ve torunları Zehra ile Yusuf'tur.

Devamı..

"Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin Helal ve Tayyib olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır." - Bakara Suresi 168. Ayet

9. ULUSLARARASI HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER KONFERANSI

25-26 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen GİMDES'in ev sahipliği yaptığı 9. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansının 1. gün 2. oturumunun ikinci bölümünde konuşan konuşmacılarımız Saqib Mohammed ve Hakan Korik'di. Konu başlığı "Helal Turizmin Problemleri ve Çözüm Önerileri"  olan konuşmalarını izleyebilirsiniz.

 

WHC Kongresi

25-26 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen GİMDES'in ev sahipliği yaptığı  9. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünleri Konferansından hemen sonra düzenlenen WHC üyeleri ile yapılan 15. World Halal Council Kongresi'nden...